Etsi

Vesi-Instituutti WANDER

kuvakollaasi_hygli_pieni

HygLi-hanke

Hygieniasta liiketoimintaa - HygLi

Terveellisestä sisäympäristöstä uutta liiketoimintaa

Hygieniasta liiketoimintaa eli HygLi on yksi Satakunnan ammattikorkeakoulussa vuoden 2015 alusta käynnistyneistä Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamista hankkeista. SAMK toteuttaa sitä yhdessä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön kanssa. Hankkeessa on mukana lukuisia yrityksiä sekä Rauman kaupunki.

Hygieniasta liiketoimintaa -hanke haluaa tuoda esille uuden liiketoiminta-alan: sisäympäristön hygienian ja terveellisyyden. Hanke tavoittelee näkyvyyttä ja markkinoita kaikille uuden alan toimijoille, jo olemassa oleville sekä uusille, alan mahdollisuudet tunnistaville.

RT-korttisarja

Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on saada aikaan kiinteistön elinkaaren alkupuolella hyödynnettävä hygieenisen sisäympäristön suunnitteluohjeistus. Käytännössä ohjeistus toteutetaan sarjana RT-kortteja, jotka valmistellaan yhdessä Rakennustieto Oy:n kanssa. RT-kortteja esitellään syksyllä 2016 FinnBuild-messuilla (12-14.10.2016).

Mallitilat

Hankkeen tavoitteena on myös toteuttaa mallitiloja, joissa on muun muassa helppo käytännössä tutustua hygieenisen sisäympäristön ideaan. Mallitilat tulevat toimimaan myös Living Lab -ympäristöinä eli tosielämän laboratorioina, joissa voidaan tutkia sisäympäristön terveellisyyttä edistävien tuotteiden ja ratkaisujen todellista merkitystä. Mallitilojen sijainneista käydään vielä keskusteluja, yksi tullaan toteuttamaan SAMKin v. 2017 valmistuvalla uudella kampuksella Porissa.

Lisätietoja

projektipäällikkö Riika Mäkinen
riika.makinen(a)samk.fi
044 710 3064

projektipäällikkö Tiina Mäkitalo-Keinonen
tiina.makitalo-keinonen(a)utu.fi
050 577 3042

HygLi-hankkeen rahoittajat ja osallistujat:

hygli-logot

 

HYGTECH-tutkimus

Kiinteistöjen hygieniakonsepti – HYGTECH

Sisätilojen hygieniatutkimus satakuntalaisissa pilottikohteissa

Ihmiset viettävät valtaosan elämästään sisätiloissa, joten sisäympäristön hygienialla on vaikutusta myös ihmisten terveyteen. Sisätiloissa ihmisen terveyttä uhkaavat esimerkiksi erilaiset mikrobit. Erilaisilla tuote-, mittaus- ja hallintajärjestelmäratkaisuilla voidaan tulevaisuudessa varmistaa kiinteistöjen hygieenisyys. SAMKin HYGTECH-hankkeessa tutkittiin satakuntalaisissa täyden mittakaavan Living Lab -pilottikiinteistöissä sisäympäristöjen hygieniaa, mikrobiologisen laadun mittaustekniikkaa sekä käyttäjien tarpeita ja vaikutuksia keskittyen ilmanvaihtoon, pintoihin ja käyttöveteen. Tutkimuksessa koottiin yhteen kiinteistöjen mikrobiologisen hygienian keskeiset tekijät ja synnytettiin alalle uutta liiketoimintaa.

HYGTECH-tutkimuskokonaisuus muodostui kahdesta SAMKin hallinnoimasta projektista; Kiinteistöjen hygieniakonsepti – HYGTECH ja HYGTECH2 – Ratkaisuja sisäympäristön hygienian hallintaan.  Kokonaisuus koostui kolmesta osa-alueesta: (i) erilaisten sisäympäristöjen mikrobiologisen tilan kartoituksesta, (ii) reaaliaikaisen monitoroinnin kehittämisestä sisäympäristön mikrobiologisen tilan seurantaan ja (iii) hygieniapalvelukonseptin liiketoimintamallin kehittämisestä. Tutkimuskokonaisuuden kesto oli 1.4.2012–31.10.2014.

HYGTECH-tutkimuskokonaisuutta rahoitti TEKES EAKR-rahoituksella.

HYGTECH-projektiverkosto on ollut merkittävässä roolissa uuden HygTech Alliance -yritysryhmittymän muodostumisessa. Projektiverkoston kontaktien kautta alkuperäistä tuote- ja ratkaisukokonaisuutta on täydennetty ja HYGTECH-projektiryhmä on tuonut kokonaisuuteen uusia yrityskumppaneita, tutkimuksellista näkökulmaa mm. tuotehyväksyntään ja standardeihin liittyen sekä konseptiajattelua.

Lisätietoja

projektipäällikkö Merja Ahonen
merja.ahonen(a)samk.fi
044 710 3061

Anna meille palautetta