Etsi

Organisaatio

Satakunnan ammattikorkeakoulussa ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin on hallitus. Perustoiminnot eli koulutus sekä tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot (TKI) on organisoitu osaamisalueille.

Hallitus

Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä: Porin ja Rauman kaupungit nimeävät kumpikin kaksi jäsentä, Huittisten ja Kankaanpään kaupungit kumpikin yhden jäsenen sekä elinkeinoelämän edustajat yhdessä yhden jäsenen. Ammattikorkeakouluyhteisöstä hallitukseen kuuluu kaksi jäsentä, yksi henkilökunnan valitsemana ja yksi opiskelijoiden valitsemana. Rehtori, joka on myös yhtiön toimitusjohtaja, toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä.

 • Anttivesa Knuuttila, puheenjohtaja
 • Erja Starck, varapuheenjohtaja
 • Ilkka Heikinniemi
 • Jussi Hyppölä
 • Outi Kontio
 • Pertti Koivumäki
 • Anne Liinamaa
 • Ismo Trast
 • Anu Vartiainen

Hallitus 2016

Omistajat

Pori 50,04 %, Rauma 23,42 %, Kankaanpää 2,34 %, Huittinen 5,46 %, Eurajoki, Eura, Harjavalta, Kokemäki, Laitila, Nakkila, Säkylä, Ulvila ja Uusikaupunki sekä Rauman kauppakamari, Satakunnan kauppakamari ja Satakunnan Yrittäjät kukin 1,56 %

Rehtori ja johtoryhmä

SAMKin operatiivista toimintaa johtaa rehtori, joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana. Rehtorilla on tukena johtoryhmä, joka koostuu operatiivisten yksiköiden johtajista; vararehtoreista, joista toinen vastaa opetuspalveluista ja toinen TKI-toiminnasta ja yrityspalveluista; talous- ja hallintojohtajasta sekä osaamisaluejohtajista.

 • Juha Kämari, rehtori, toimitusjohtaja; johtoryhmän puheenjohtaja
 • Cimmo Nurmi, vararehtori, TKI-palvelut
 • Anne Pohjus, vararehtori, opetuspalvelut
 • Jyrki Palojärvi, talous- ja hallintojohtaja
 • Timo Mattila, osaamisaluejohtaja, palveluliiketoiminta
 • Petteri Pulkkinen, osaamisaluejohtaja, teknologia
 • Tiina Savola, osaamisaluejohtaja, terveys ja hyvinvointi
 • Jaana Vase, osaamisaluejohtaja, logistiikka ja meriteknologia

Johtoryhmä henkilöesittely

Johtoryhmän yhteystiedot

Organisaatio

SAMKin organisaatiokaavio suomeksi

SAMKin matriisityyppinen organisaatio koostuu neljästä osaamisalueesta: hyvinvointi ja terveys, palveluliiketoiminta, logistiikka ja meriteknologia sekä teknologia. Osaamisalueiden toimintaa – koulutusta ja TKI-toimintaa – tukevat opetuspalvelut, TKI-palvelut, talous- ja hallintopalvelut, kansainvälisyys- ja kielipalvelut sekä viestintä.

Osaamisalueet

Neuvottelukunnat

SAMKin koulutusohjelmakohtaiset neuvottelukunnat välittävät työelämän näkemyksiä koulutuksen sekä TKI-toiminnan suuntaamiseen sekä kehittämiseen alueellisesti. SAMKin lähes 20 neuvottelukuntaa koostuvat henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien lisäksi työelämän edustajista, joista osa on SAMKin alumneja. Neuvottelukunnilla on tärkeä rooli opetussuunnitelmien kehittämisessä ja työvoiman ja koulutuksen tarpeen ennakoinnissa sekä SAMKin ja työelämän jatkuvan vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Muut sisäiset toimielimet

 • Koulutustoimikunta
 • Opintotukilautankunta
 • Opiskelijavalintalautakunta
 • Tutkintolautakunta
 • YT-neuvottelukunta
Anna meille palautetta