Etsi

Rekisteriselosteet

Henkilötietolaki edellyttää rekisteriselosteita. Niissä kerrotaan muun muassa, kuka rekisteriä pitää ja mitä tarkoitusta varten.

Rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan.  (Henkilötietolaki 22.4.1999/523 24 §)

SAMKin rekisteriselosteet

Alumnirekisteri

Dropbox

EXAMin rekisteriseloste

Finna

Henkilöstöhallintojärjestelmä Winhan rekisteriseloste

Intra (Into ja Oiva)

Kirjaston tietosuojaseloste

Opetuksen ja opiskelijan opintojen suunnittelujärjestelmä (SoleOPS) ja resurssien varausohjelmisto (TimeEdit)

Opintojaksopalautteen rekisteriseloste

Opiskelijahallintojärjestelmä Winhan rekisteriseloste

Theseus

Yrinetin rekisteriseloste

Moodlen tietosuojaseloste

Adobe Connect tietosuojaseloste

Urkund Tietosuojaseloste

Webexin tietosuojaseloste

kyvyt.fi ePortfolio

Kotiorganisaation käyttäjähallinnon kuvaus

 

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Rekisterinpitäjän on oikaistava rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. (HetiL 26-30 §).

Anna meille palautetta