Etsi

Terveyden edistäminen

Ylempi AMK-koulutus syventää terveyden edistämisen asiantuntijaosaamista, työelämän kehittämisosaamista ja palvelujärjestelmän johtajuusosaamista.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

90 opintopistettä
20 aloituspaikkaa
Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk-tutkinto
Kampus: Satakunnankatu 25, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 14.-28.3.2018
Opinnot alkavat: syksyllä 2018
Opinnot kestävät: noin 2 vuotta

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Terveyden edistäminen, Pori

Näin haet koulutukseen

Hakuohjeet

Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Tarkista hakuaika. Katso hakuinfo.

Selvitä ja merkitse muistiin valintakoepäivät ja valintaan liittyvät määräajat. Saavu valintakokeisiin ajoissa ja oikein varustautuneena.

Ota tarjottu opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä.

Syvennä asiantuntijuuttasi

Koulutus syventää erityisesti yhteisö- ja väestötason terveyden edistämisen ja arvioinnin osaamista, valmiuksia uudistaa terveyden edistämisen toimintaa sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa sekä alue- että kansallisella tasolla. Koulutus perustuu näyttöön perustuvaan toimintaan ja näyttöön perustuvan toiminnan soveltamiseen.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -tutkintonimike perustuu lähtötutkintoon.

 

Pohjakoulutusvaatimus

 • fysioterapeutti (AMK)
 • geronomi (AMK)
 • kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK)

Opiskelijamme työllistyvät

Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa asiantuntija-, esimies-, kehittämis- tai suunnittelutehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla liittyen terveyden edistämiseen tai työelämän kehittämiseen. Tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto antaa kelpoisuuden hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen

Ammattinimikkeitä

 • osastonhoitaja
 • palvelupäällikkö
 • hyvinvointikoordinaattori
 • hoitotyön johtaja
 • projekti-, yhteyspäällikkö
 • välityömarkkinakoordinaattori
 • kliininen asiantuntija
SAMK-kampus Pori

Moderni ja monipuolinen kampus

Porin keskustaan rakentuva uusi SAMK-kampus on tulevaisuuden oppimiskeskus.

 • 3000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat, kävelymatka lentoasemalta

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu terveyden edistämisen syventävistä opinnoista kuten väestön terveys, kestävä terveys, asiakaslähtöiset terveyspalvelut ja terveyden edistämiselle asetetut yhteiskunnalliset haasteet, tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnoista sekä johtamisen opinnoista.

Terveyden edistämisen YAMK -tutkinnossa on vuonna 2017 yhteistyötahona TurkuAMK, TAMK ja JAMK mielenterveys- ja päihdetyön syventävien ammattiopintojen (20 op) toteutuksessa.  Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa työterveyshuollon opintoja esimerkiksi vapaasti valittavina opintoina tai osana syventäviä opintoja yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Kehittämistehtävä

Opinnäytetyö toteutetaan tutkimus- tai kehittämistehtävänä ja sen tavoitteena on tukea opiskelijan asiantuntija- ja kehittämisosaamista. Opinnäytetyö liitetään osaksi työelämän kehittämistä ja se toteutetaan joko ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeissa tai oman tai jonkun muun työyhteisön kehittämishankkeena.

Terveyden edistämisen koulutusohjelman opinnäytetyön aiheet ovat liittyneet muun muassa projektien tai toiminnan arviointiin, toiminnan kehittämiseen ja mallintamiseen, erilaisiin osaamiskartoituksiin tai niiden kuvauksiin, työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, terveyden edistämiseen erilaisissa asiakas- tai potilasryhmissä

Opintojen toteutus

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena. Koulutus sisältää erilaisia tiedonhaku- ja analysointitehtäviä. Osa opinnoista suoritetaan projektimaisesti erilaisina kehittämis- ja oppimistehtävinä.

 

Tutkimukselliset painopisteet

SAMKin strategian mukaisista painopistealueista etenkin ikääntyvien palvelut, työvoiman toimintakyky sekä osallisuus ja saavutettavuus liittyvät terveyden edistämiseen.

 

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja terveyden edistämisen koulutuksesta

Seija Olli
044 710 3457
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 25
28100 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta