Etsi

Insinööri (ylempi AMK), Tekniikka

Tekniikan ylempi AMK -koulutusohjelma syventää opiskelijoiden teoreettista ja käytännöllistä osaamista nopeasti kehittyvässä tekniikan alan tehtäväkentässä ja sen johtamisessa.

Ylempi (AMK)

60 opintopistettä
30 aloituspaikkaa
Tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satakunnankatu 25, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 14.-28.3.2018
Opinnot alkavat: syksyllä 2018
Opinnot kestävät: noin 1,5–2 vuotta

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Insinööri (ylempi AMK), Tekniikka, Pori

Näin haet koulutukseen

Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Tarkista hakuaika. Katso hakuinfo.

Selvitä ja merkitse muistiin valintakoepäivät ja valintaan liittyvät määräajat. Saavu valintakokeisiin ajoissa ja oikein varustautuneena.

Ota tarjottu opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä.

Katso videolta opiskelijoiden ja yliopettajan kommentteja, mitä opiskelu antaa.

Uusien mahdollisuuksien asiantuntijaksi

Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää uusien mahdollisuuksien hyödyntämisen omassa työympäristössään koskevat ne sitten automaatiota, robotiikkaa, digitalisaatiota, johtamista, juridisia kysymyksiä, logistisia ratkaisuja tai energia- ja ympäristöasioita. Opiskelija osaa soveltaa oppejaan sekä liiketoiminnan kehittämiseen että elinkeinoelämän teknisiin kehittämishankkeisiin.

Opiskelijamme työllistyvät

Tekniikan ylempi AMK -koulutusohjelma antaa valmiudet vaativiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin. Tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Engineering. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Ammattinimikkeitä

  • Projektipäällikkö
  • Yrittäjä
  • Suunnittelijat

Koulutuksen sisältö

Tekniikan ylempi AMK -koulutuksen laajuus on kokonaisuudessaan 60 opintopistettä. Opinnot jakaantuvat syventäviin opintoihin 25 op, vapaasti valittaviin opintoihin 5 op ja opinnäytetyöhön 30 op.

Syventävissä opinnoissa on johtamista, automaatiota, robotiikkaa, digitalisaatiota, logistiikkaa ja energia- ja ympäristötekniikkaa.

Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa vähintään 5 op vapaasti valittavia opintoja. Tekniikan ylempi AMK -ohjelman opiskelijat valitsevat vapaasti valittaviksi opinnoikseen ensisijaisesti opintoja oman koulutusohjelman tai muiden SAMKin ylempien koulutusohjelmien tarjonnasta. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää myös muiden korkeakoulujen opintoja.

Opintojen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Lähiopetusta on noin kaksi arkipäivää kuukaudessa Porissa. Muina aikoina opetus tapahtuu itsenäisesti ja verkon välityksellä. Monimuotokoulutuksen opetusmenetelminä ovat luennot, seminaarit, ryhmätyöt, verkko-opetus, itsenäinen opiskelu ja projektityöt. Opetusprosessi linkittyy kiinteästi työelämään ja siellä oleviin haasteisiin sekä kehittämistehtäviin.

Tekniikan ylempi AMK -tutkinto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten, julkisten organisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.


Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opetuskieli

Koulutuksessa opetuskielenä on suomi, mutta myös englanninkielistä kirjallisuutta käytetään. Opinnäytetyön voi tehdä suomeksi tai englanniksi, jos opiskelijan opinnäytetyön toimeksiantaja edellyttää englanninkielistä raportointia.

 

Kehittämistehtävä

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jossa yhdistetään toimeksiantajan tutkimus- ja kehittämistarpeet, opiskelijan omat osaamistavoitteet ja urakehitys sekä syventävät ammattiopinnot. Se tehdään tyypillisimmin opiskelijan työnantajalle. Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä valitsemaan niistä parhaiten omaan kehittämishankkeeseensa sopivat menetelmät.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja tekniikan koulutuksesta

Sirpa Sandelin
044 710 3227
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 25
28100 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta