Etsi

Kuntoutus

Kuntoutuksen ylemmässä amk-tutkintokoulutuksessa syvennetään kuntoutuksen asiantuntijuutta sekä johtamis- ja kehittämisosaamista.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

90 opintopistettä
15 aloituspaikkaa
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 14.–28.3.2018
Valintakoe: 28.–29.5.2018. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.
Opinnot alkavat: syksyllä 2018
Opinnot kestävät: noin 2 vuotta

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Kuntoutus, Pori

Näin haet koulutukseen

Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Tarkista hakuaika. Katso hakuinfo.

Selvitä ja merkitse muistiin valintakoepäivät ja valintaan liittyvät määräajat. Saavu valintakokeisiin ajoissa ja oikein varustautuneena.

Ota tarjottu opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä.

Valintakoe 2018

Valintakoe järjestetään 28.–29.5.2018. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoeyhteistyötä ei tehdä muiden ammattikorkeakoulujen hakukohteiden kanssa eikä SAMKin sisällä eli koetulos ei siirry hakukohteesta toiseen.

Valinta tehdään pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintatapa 1: Valintakoe

Valintakoe 70 pistettä

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Syvennä asiantuntijuuttasi

Koulutuksessa syvennetään kuntoutuksen asiantuntijuutta sekä johtamis- ja kehittämisosaamista. Kuntoutusta ja kuntoutumista tarkastellaan eri-ikäisten asiakkaiden ja yhteiskunnan näkökulmasta. Koulutus antaa valmiudet lähijohtamiseen sekä erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden hallinnointiin ja ohjaamiseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kuntoutuksen yamk koulutusta toteuttavat ammattikorkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä mm. opetussuunnitelmien ja opinnäytetöiden kehittämisen parissa. Verkostoon kuuluvat SAMKin lisäksi Turun AMK, Metropolia, Arcada, Lahden AMK ja Oulun AMK.

Pohjakoulutusvaatimus

 • fysioterapeutti (AMK)
 • geronomi (AMK)
 • kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK).

Opiskelijamme työllistyvät

Koulutuksesta valmistuneet voivat toimia kuntoutuksen vaativissa asiantuntijatehtävissä, esimiestehtävissä tai erilaisissa kehittämistehtävissä julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatioissa. Koulutus antaa myös valmiudet oman yrityksen perustamiseen.

Ammattinimikkeitä

 • osastonhoitaja
 • lähiesimies
 • kehittämispäällikkö
 • kuntoutus-, hankesuunnittelija
 • yrittäjä, projektipäällikkö

Voit aloittaa opintosi SAMKin uudella kampuksella Porin keskustassa.

Moderni ja monipuolinen kampus

Uusi SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat, kävelymatka lentoasemalta

Koulutuksen sisältö

 • Kuntoutuksen keskeiset käsitteet ja taustateoriat
  – Näyttöön perustuva kuntoutus
  – Kuntoutuksen palvelujärjestelmä. lainsäädäntö ja rahoitus
  – Osallisuuden ja esteettömyyden edistäminen yhteiskunnassa
  – Oman asiantuntijuusalueen työmenetelmien kehittäminen
 • Organisaatiot ja johtaminen
 • Kuntoutuksen laatu ja yrittäjyys
 • Talous ja prosessit
 • Uudistumisen ja muutoksen johtaminen

Kehittämistehtävä

Kuntoutuksen koulutuksessa opinnäytetyö on työmenetelmiä, työvälineitä, työelämän käytäntöjä tai prosesseja kehittävä tutkimuksellinen tai toiminnallinen tehtävä/hanke. Se voidaan toteuttaa omassa työyhteisössä tai tehdä osana alueen tai ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ohjelmaa tai -hanketta. Opinnäytetyön toteutuksessa yhdistyvät ammatillinen osaaminen, teoreettinen tieto sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen kuntoutuksen kentässä. Opinnäytetyön toteutumista tukevat ohjausryhmätoiminta, seminaarit, vertaistyöskentely, pienryhmätyöskentely ja yksilöllinen ohjaus.

Opintojen toteutus

Lähiopetusta on noin 2–3 päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskeluun kuuluu itsenäistä tai pienryhmäopiskelua, kirjallisia tehtäviä sekä tenttejä tai projektitöitä. Opiskelun tukena käytetään Moodle-verkko-opiskeluympäristöä.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja kuntoutuksen koulutuksesta

Anne Kärki
puh. +358 44 710 3471
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta