Etsi

Kuvataide

Kuvataiteilija tarvitsee ammattinsa harjoittamisessa ja työnsä kehittämisessä monipuolista tiedollista ja taidollista osaamista. Kuvataiteen koulutusohjelma takaa vapaan taiteilijan työssä toimimisen ja jatkuvan oman työn osaamisen tavoitteellisen kasvun.

Kuvataitelija (AMK)

240 opintopistettä
25 aloituspaikkaa
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Paasikivenkatu 24, Kankaanpää

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 14.–28.3.2018
Valintakurssi: 28.–31.5.2018
Opinnot alkavat: syksyllä 2018
Opinnot kestävät: noin 4 vuotta

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Kuvataiteilija (AMK), Kuvataide, päivätoteutus, Kankaanpää

Näin haet koulutukseen

Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Tarkista hakuaika. Katso hakuinfo.

Selvitä ja merkitse muistiin valintakoepäivät ja valintaan liittyvät määräajat. Saavu valintakokeisiin ajoissa ja oikein varustautuneena.

Ota tarjottu opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä.

Ennakkonäyttö 2018

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen etukäteen tehtävän karsivan näytön perusteella. Karsivassa ennakkonäytössä arvioidaan hakijan motivaatiota, alaan liittyvää muuta koulutusta, työkokemusta ja harrastuneisuutta sekä alalle soveltuvuutta. Ennakkonäyttö arvioidaan hyväksytyksi tai hylätyksi, ja vain ennakkonäytön hyväksytysti suorittaneet saavat kutsun valintakokeeseen. Ennakkonäyttöä ei pisteytetä valintakokeen osana.

Ennakkonäytön tehtävien ohjeet julkaistaan SAMKin www-sivuilla 12.1.2018. Ennakkonäytön tehtävät tulee palauttaa SAMKin hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Valintakurssi 2018

Valintakoe max. 100 pistettä

SAMKin kuvataiteen valintakoe järjestetään Kankaanpäässä valintakurssina 28.–31.5.2018.  Tarkemmat tiedot valintakurssista ilmoitetaan sille kutsuttaville. Valintakokeen tulos on voimassa vain SAMKin kuvataiteen hakukohteessa ja vain kevään 2018 yhteishaussa.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä (eli vähintään 50 pistettä) suorittaakseen valintakokeen hyväksyttävästi. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti.

Kuvataide Kankaanpäästä saat:

 • vankan teknisen osaamisen perinteisistä taidemenetelmistä (kuvanveisto, maalaus, taidegrafiikka)
 • tukea nykytaiteen uusien ilmaisukeinojen kehittämiseen (esitystaide, valokuva, video)
 • tukea itsenäisen taiteilijauran rakentamiseen ja taiteilijan osaamisen monipuoliseen hyödyntämiseen

Katso valokuvia Kuvataide Kankaanpäästä.

Tutustu kuvataiteen opiskeluympäristöön, tee kierros kampuksella.

Kuvataiteen opiskelijat Julia ja Julius esittelevät kuvataiteen opintoja.

Kuvataiteen ammattilaiseksi

Haluatko päästä aktiiviseksi, taidekentän arvostamaksi kuvataiteilijaksi? Kankaanpään kuvataiteen koulutusohjelma tarjoaa erinomaisen väylän tähän päämäärään. Taiteilijan täytyy olla perehtynyt hyvin kuvataiteen menetelmiin. Myös oman ilmaisun kehittäminen ja taiteilijan uralle aktiivisesti suuntautuminen ovat tavoitteena heti opintojen alusta alkaen. Perinteisten maalaustaiteen, kuvanveiston ja taidegrafiikan opintojen lisäksi opiskelija voi perehtyä esitystaiteeseen.  Opiskelijoita kannustetaan valitsemaan omia tavoitteita vastaavia opintoja tai kokeilemaan myös eri menetelmien raja-alueita. Kuvataide Kankaanpään ympäristö ja tiivis yhteisöllisyys kannustavat luovuutta ja kasvattavat opiskelijoista julkisuutta kestäviä aktiivisia taiteilijoita.

Opiskelijamme työllistyvät

Valmistuttuaan opiskelijoilla on edellytykset selviytyä vapaana taiteilijan, mutta myös hankkia opetustehtäviä tai kuvataidealan asiantuntijatehtäviä. Opiskelijat rakentavat jo opintojen aikana asemaansa taiteen kentällä. Vahva ammatti-identiteetti ja ammattikentän vertaistuki auttavat selviämään itsenäisen kuvataiteilijan työn haasteista. Erilaisten kuvataiteen sekä kulttuuri- ja hyvinvointialojen rajapinnoissa voi syntyä uudenlaisia moniammatillisia työmahdollisuuksia. Yhteistyöhankkeiden ja julkisten kulttuuripalvelujen tuottamisessa voidaan löytää kuvataiteilijalle uusia työtehtäviä ja taiteilija voi toimia moniammatillisissa tiimeissä oman alansa asiantuntijana.

Ammattinimikkeitä

 • Kuvataiteilija
 • Taidegraafikko
 • Taidemaalari
 • Kuvanveistäjä
 • Performanssitaiteilija

Opintojen sisältö

 • perinteisiä taidemenetelmiä: elävän mallin piirustus, muovailu, maalaustekniikat, kuvanveiston tekniikat, grafiikan tekniikat
 • erilaisia nykytaiteen ilmaisuvälineitä: esitystaide, digitaalinen valokuva ja video, installaatio, yhteisötaide, julkinen taide
 • yksilöllistä uraohjausta, lähiopetusta ja tavoitteellista työharjoittelua
 • vaihtoehtoisia ammattiopintoja maalauksen, kuvanveiston, esitystaiteen ja taidegrafiikan alueilta
 • teoreettiset aineet: taidehistoria, nykytaide ja estetiikka, taiteen tutkimus
 • kuvataiteilijan työelämätaidot, taiteen kenttään tutustuminen, viestintätaidot, projektioppiminen

Kansainvälistä kokemusta

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Ulkomaille on helpoin lähteä johonkin SAMKin sadoista yhteistyökorkeakouluista. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan kuvataiteen ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta kuvataiteilija (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

Ensimmäiseltä vuosikurssilta alkaen opiskelijat perehtyvät taiteilijan uran vaatimuksiin. Harjoittelujaksojen avulla opiskelijat saavat omakohtaista kokemusta kuvataiteilijan työn haasteista. Opiskelijat tuottavat erilaisissa projekteissa yhteisnäyttelyitä, ryhmänäyttelyitä, osallistuvat erilaisiin taidekilpailuihin ja suorittavat ammatillisten tavoitteidensa kannalta tarkoituksenmukaista harjoittelua. Yhteydet koulun ulkopuoliseen taidemaailmaan korostuvat opintojen edetessä. Näin pyritään luomaan verkostoja ja valmiuksia päästä omalle taiteilijan uralle tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opinnäytetyö osoittaa, että opiskelija osaa soveltaa osaamistaan ja taitojaan korkeatasoisen taiteellisen produktion tuottamisessa. Opinnäytetyönäyttely saatetaan mahdollisimman julkisesti taiteen kentän arvioitavaksi. Opinnäytetyökokonaisuuteen kuuluu taiteellisen osuuden lisäksi kirjallinen raportti.

 

Lisää aiheesta

Etualalla TOÜA TOÜAn (Tiia Heinonen) teos. Taustalla Hanna Jorosen muotokuvamaalauksia ja Teija Rintakanluoman digitaalisia maalauksia.
| Kuvataide

Kuvataiteilijoiden lopputyönäyttely Seinäjoen taidehallissa 11.6. saakka

Kesän alussa valmistuvien kuvataideopiskelijoiden näyttely Seinäjoen taidehallissa on avoinna vielä sunnuntaihin 11.6. Esillä on monipuolinen kattaus: maalauksia, grafiikkaa, veistoksia, installaatioita ja videoteoksia.
SAMK alumni HeliKeskiHuikku
| Kuvataide

Opiskelijamme työllistyvät: Heli Keski-Huikusta kuoriutui taidekentän monialainen tulkitsija

Jos kuvataiteen opiskelija ajattelee, että ”työttömäksihän tässä valmistuu”, hänen kannattaa sanoa se SAMKista kuvataiteilijaksi valmistuneelle Heli Keski-Huikulle. Keski-Huikku nimittäin vastaa: ”älä enää ikinä sano noin”.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja kuvataiteen koulutuksesta

Matti Velhonoja
044 710 6192
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

Kuvataide Kankaanpää
Paasikivenkatu 24
Kankaanpää

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta